PASARAN JAM TUTUP JAM BUKA TANGGAL PERIODE RESULT
SYDNEY 3 PRIZE
(SETIAP HARI)
13:30 WIB 13:55 WIB Senin
30 Jan 2023
SD3P-1113 8 2 3 8
5 0 5 8
4 1 7 0
SINGAPORE 3 PRIZE
(SETIAP RABU SABTU MINGGU)
17:30 WIB 17:40 WIB Minggu
29 Jan 2023
SGP3P-0446 8 9 4 8
9 1 7 2
5 4 8 7
HONGKONG 3 PRIZE
(SETIAP HARI)
22:45 WIB 23:00 WIB Senin
30 Jan 2023
HK3P-1113 0 5 2 1
0 8 3 6
2 3 8 4
MARYLAND MIDDAY
(SETIAP HARI)
00:15 WIB 00:28 WIB Selasa
31 Jan 2023
MLM-1453 0 3 3 2
GEORGIA MIDDAY
(SETIAP HARI)
00:20 WIB 00:29 WIB Selasa
31 Jan 2023
GGM-1453 6 0 1 3
OHIO MIDDAY
(SETIAP HARI)
00:20 WIB 00:29 WIB Selasa
31 Jan 2023
OHM-1452 5 4 5 0
MICHIGAN MIDDAY
(SETIAP HARI)
00:50 WIB 00:59 WIB Selasa
31 Jan 2023
MGM-1453 6 9 9 5
SOUTH CAROLINA MIDDAY
(SENIN OFF)
00:50 WIB 00:59 WIB Selasa
31 Jan 2023
SCM-1245 8 4 4 4
NEW JERSEY MIDDAY
(SETIAP HARI)
00:50 WIB 00:59 WIB Selasa
31 Jan 2023
NJM-1449 9 3 4 1
GERMANY PLUS5
(SETIAP HARI)
01:00 WIB 01:10 WIB Selasa
31 Jan 2023
GM5-1453 4 5 2 9
TENNESSE MIDDAY
(SENIN OFF)
01:10 WIB 01:20 WIB Selasa
31 Jan 2023
TMD-1249 2 1 2 2
INDIANA MIDDAY
(SETIAP HARI)
01:10 WIB 01:20 WIB Selasa
31 Jan 2023
IDM-1712 1 7 2 0
KENTUCKY MIDDAY
(SETIAP HARI)
01:10 WIB 01:21 WIB Selasa
31 Jan 2023
KYM-1712 3 0 8 4
TEXAS DAY
(SENIN OFF)
01:20 WIB 01:27 WIB Selasa
31 Jan 2023
TXD-1467 9 0 6 0
RHODE ISLAND MIDDAY
(SETIAP HARI)
01:20 WIB 01:30 WIB Selasa
31 Jan 2023
RIM-1318 3 0 4 0
FLORIDA MIDDAY
(SETIAP HARI)
01:20 WIB 01:30 WIB Selasa
31 Jan 2023
FLM-1318 7 9 6 7
PENNSYLVANIA DAY
(SETIAP HARI)
01:25 WIB 01:35 WIB Selasa
31 Jan 2023
PND-1453 4 1 6 6
ILLINOIS MIDDAY
(SETIAP HARI)
01:30 WIB 01:40 WIB Senin
30 Jan 2023
INM-1452 0 7 5 7
MISSOURI MIDDAY
(SETIAP HARI)
01:35 WIB 01:45 WIB Senin
30 Jan 2023
MSM-1452 3 7 9 5
MASSACHUSETTS MIDDAY
(SETIAP HARI)
01:40 WIB 01:50 WIB Senin
30 Jan 2023
MCSM-1317 8 3 9 9
WASHINGTON DC MIDDAY
(SETIAP HARI)
01:45 WIB 01:55 WIB Senin
30 Jan 2023
DCM-1452 4 0 5 2
DELAWARE DAY
(SENIN OFF)
01:45 WIB 01:58 WIB Minggu
29 Jan 2023
DWD-1245 3 2 1 0
VIRGINIA DAY
(SETIAP HARI)
01:45 WIB 02:00 WIB Senin
30 Jan 2023
VD-1711 0 7 1 4
WISCONSIN
(SETIAP HARI)
02:19 WIB 02:29 WIB Senin
30 Jan 2023
WCS-1317 8 6 4 9
NEW YORK MIDDAY
(SETIAP HARI)
02:15 WIB 02:30 WIB Senin
30 Jan 2023
NYM-1452 8 5 4 3
VIENNA DAY
(SETIAP HARI)
02:20 WIB 02:30 WIB Senin
30 Jan 2023
VND-1260 9 8 1 3
SANTIAGO DAY
(SETIAP HARI)
02:35 WIB 02:45 WIB Senin
30 Jan 2023
STD-1260 1 4 2 7
NORTH CAROLINA DAY
(SETIAP HARI)
02:50 WIB 03:00 WIB Senin
30 Jan 2023
NCD-1711 1 2 5 2
MOROCCO QUATRO 03:00
(SETIAP HARI)
02:50 WIB 03:00 WIB Senin
30 Jan 2023
MQ03-1645 5 5 6 0
VICTORIA DAY
(SETIAP HARI)
03:20 WIB 03:30 WIB Senin
30 Jan 2023
VTD-1260 2 3 9 1
OREGON 1
(SETIAP HARI)
03:50 WIB 04:00 WIB Senin
30 Jan 2023
OG1-1710 2 5 1 8
LEXINGTON DAY
(SETIAP HARI)
04:30 WIB 04:45 WIB Senin
30 Jan 2023
LXD-1260 6 0 6 1
GEORGETOWN
(SETIAP HARI)
05:00 WIB 05:15 WIB Senin
30 Jan 2023
GTW-1260 7 3 9 8
HOKKAIDO
(SETIAP HARI)
05:20 WIB 05:30 WIB Senin
30 Jan 2023
HKD-1260 4 1 0 8
VENEZUELA
(SETIAP HARI)
05:45 WIB 05:55 WIB Senin
30 Jan 2023
VNZ-1260 6 1 8 0
VIENNA EVENING
(SETIAP HARI)
06:05 WIB 06:15 WIB Senin
30 Jan 2023
VNE-1260 3 9 5 2
VICTORIA EVENING
(SETIAP HARI)
06:30 WIB 06:40 WIB Senin
30 Jan 2023
VTE-1260 1 7 2 6
WEST VIRGINIA
(SENIN OFF)
06:45 WIB 06:58 WIB Minggu
29 Jan 2023
WV-1248 8 8 4 4
PENNSYLVANIA EVENING
(SETIAP HARI)
06:45 WIB 06:58 WIB Senin
30 Jan 2023
PNE-1452 8 6 4 0
TEXAS EVENING
(SENIN OFF)
06:50 WIB 07:00 WIB Minggu
29 Jan 2023
TXE-1466 9 6 2 8
OREGON 2
(SETIAP HARI)
06:50 WIB 07:00 WIB Senin
30 Jan 2023
OG2-1711 7 0 2 1
GEORGIA EVENING
(SETIAP HARI)
06:50 WIB 07:00 WIB Senin
30 Jan 2023
GGE-1711 3 0 3 8
LEXINGTON EVENING
(SETIAP HARI)
07:00 WIB 07:10 WIB Senin
30 Jan 2023
LXE-1260 2 3 2 6
TENNESSE EVENING
(SETIAP HARI)
07:10 WIB 07:20 WIB Senin
30 Jan 2023
TE-1452 3 1 7 6
MICHIGAN EVENING
(SETIAP HARI)
07:20 WIB 07:29 WIB Senin
30 Jan 2023
MGE-1453 1 9 2 2
OHIO EVENING
(SETIAP HARI)
07:20 WIB 07:29 WIB Senin
30 Jan 2023
OHE-1452 9 0 5 8
MARYLAND EVENING
(SETIAP HARI)
07:45 WIB 07:55 WIB Senin
30 Jan 2023
MLE-1453 2 6 6 8
WASHINGTON DC EVENING
(SETIAP HARI)
07:45 WIB 07:57 WIB Senin
30 Jan 2023
DCE-1453 1 0 7 0
DELAWARE NIGHT
(SETIAP HARI)
07:45 WIB 07:57 WIB Senin
30 Jan 2023
DWN-1448 0 7 8 7
SANTIAGO EVENING
(SETIAP HARI)
08:10 WIB 08:20 WIB Senin
30 Jan 2023
STE-1260 0 2 7 4
MANCHESTER EVENING
(SETIAP HARI)
08:35 WIB 08:45 WIB Senin
30 Jan 2023
MCE-1260 3 1 5 1
MASSACHUSETTS EVENING
(SETIAP HARI)
08:42 WIB 08:50 WIB Senin
30 Jan 2023
MCSE-1317 6 0 7 2
FUJIYAMA
(SETIAP HARI)
09:00 WIB 09:10 WIB Senin
30 Jan 2023
FJY-1260 4 6 0 1
CALIFORNIA
(SETIAP HARI)
09:20 WIB 09:30 WIB Senin
30 Jan 2023
CLF-1448 1 3 7 5
FLORIDA EVENING
(SETIAP HARI)
09:35 WIB 09:45 WIB Senin
30 Jan 2023
FLE-1317 5 7 7 8
MISSOURI EVENING
(SETIAP HARI)
09:45 WIB 09:59 WIB Senin
30 Jan 2023
MSE-1453 2 1 4 5
OREGON 3
(SETIAP HARI)
09:50 WIB 10:00 WIB Senin
30 Jan 2023
OG3-1711 1 4 4 0
ILLINOIS EVENING
(SETIAP HARI)
10:10 WIB 10:20 WIB Senin
30 Jan 2023
INE-1453 0 0 8 0
NEW YORK EVENING
(SETIAP HARI)
10:15 WIB 10:30 WIB Senin
30 Jan 2023
NYE-1453 4 9 5 6
INDIANA EVENING
(SETIAP HARI)
10:40 WIB 10:50 WIB Senin
30 Jan 2023
IDE-1711 3 8 7 3
NEW JERSEY EVENING
(SETIAP HARI)
10:45 WIB 10:56 WIB Senin
30 Jan 2023
NJE-1705 3 6 1 6
VIRGINIA NIGHT
(SETIAP HARI)
10:45 WIB 11:00 WIB Senin
30 Jan 2023
VN-1711 3 1 4 1
KENTUCKY EVENING
(SETIAP HARI)
10:50 WIB 11:00 WIB Senin
30 Jan 2023
KYE-1711 6 1 1 1
TEXAS NIGHT
(SENIN OFF)
11:00 WIB 11:12 WIB Minggu
29 Jan 2023
TXN-1466 7 3 9 8
NORTH CAROLINA EVENING
(SETIAP HARI)
11:10 WIB 11:22 WIB Senin
30 Jan 2023
NCE-1711 6 9 0 7
GEORGIA NIGHT
(SETIAP HARI)
11:25 WIB 11:34 WIB Senin
30 Jan 2023
GGN-1711 0 7 1 7
BULLSEYE
(SETIAP HARI)
11:55 WIB 12:10 WIB Senin
30 Jan 2023
BE-1711 7 8 7 0
VICTORIA NIGHT
(SETIAP HARI)
12:00 WIB 12:10 WIB Senin
30 Jan 2023
VTN-1260 7 8 1 7
OREGON 4
(SETIAP HARI)
12:50 WIB 13:00 WIB Senin
30 Jan 2023
OG4-1711 0 0 6 9
SANTIAGO NIGHT
(SETIAP HARI)
13:15 WIB 13:25 WIB Senin
30 Jan 2023
STN-1260 8 6 0 9
SYDNEY
(SETIAP HARI)
13:30 WIB 13:55 WIB Senin
30 Jan 2023
SD-2221 8 2 3 8
LEXINGTON NIGHT
(SETIAP HARI)
14:00 WIB 14:10 WIB Senin
30 Jan 2023
LTN-1260 4 1 6 5
VIENNA NIGHT
(SETIAP HARI)
14:30 WIB 14:45 WIB Senin
30 Jan 2023
VNN-1260 3 0 2 6
LIMBURG NIGHT
(SETIAP HARI)
15:00 WIB 15:10 WIB Senin
30 Jan 2023
LBN-1260 3 8 3 4
PARANA
(SETIAP HARI)
15:15 WIB 15:25 WIB Senin
30 Jan 2023
PRN-1260 2 8 3 1
CAMPANIA
(SETIAP HARI)
15:20 WIB 15:30 WIB Senin
30 Jan 2023
CPN-1260 4 9 1 1
OKINAWA
(SETIAP HARI)
15:45 WIB 15:55 WIB Senin
30 Jan 2023
OKN-1260 8 2 2 7
YUNNAN
(SETIAP HARI)
16:00 WIB 16:10 WIB Senin
30 Jan 2023
YUN-1260 2 3 1 0
PHNOM PENH
(SETIAP HARI)
16:25 WIB 16:35 WIB Senin
30 Jan 2023
PNP-1260 1 8 4 5
SOUTH HOLLAND DAY
(SETIAP HARI)
16:40 WIB 16:50 WIB Senin
30 Jan 2023
SHD-1260 5 2 6 9
YORKSHIRE
(SETIAP HARI)
16:50 WIB 17:00 WIB Senin
30 Jan 2023
YKS-1260 6 4 4 3
KINGSTOWN
(SETIAP HARI)
17:10 WIB 17:20 WIB Senin
30 Jan 2023
KST-1260 8 1 7 0
SINGAPORE
(SELASA JUMAT OFF)
17:30 WIB 17:40 WIB Senin
30 Jan 2023
SGP-1531 8 0 3 2
MOROCCO QUATRO 18:00
(SETIAP HARI)
17:50 WIB 18:00 WIB Senin
30 Jan 2023
MQ18-1644 7 0 2 6
OAKLAND
(SETIAP HARI)
18:00 WIB 18:10 WIB Senin
30 Jan 2023
OLN-1260 0 7 0 2
NORTH HOLLAND DAY
(SETIAP HARI)
18:45 WIB 18:55 WIB Senin
30 Jan 2023
NHD-1260 8 1 0 3
ZHENGZHOU
(SETIAP HARI)
19:00 WIB 19:10 WIB Senin
30 Jan 2023
ZGZ-1260 0 7 5 2
BRIDGETOWN
(SETIAP HARI)
19:20 WIB 19:30 WIB Senin
30 Jan 2023
BDT-1260 9 5 0 2
PCSO
(MINGGU OFF)
19:55 WIB 20:10 WIB Senin
30 Jan 2023
PS-1186 2 0 9 2
ASTANA
(SETIAP HARI)
20:30 WIB 20:45 WIB Senin
30 Jan 2023
ATN-1260 4 3 8 1
MOROCCO QUATRO 21:00
(SETIAP HARI)
20:50 WIB 21:00 WIB Senin
30 Jan 2023
MQ21-1644 7 8 7 5
SHIZUOKA
(SETIAP HARI)
21:10 WIB 21:20 WIB Senin
30 Jan 2023
SZK-1260 4 5 3 5
DORTMUND
(SETIAP HARI)
21:35 WIB 21:45 WIB Senin
30 Jan 2023
DTD-1260 9 5 1 2
VICTORIA MORNING
(SETIAP HARI)
22:05 WIB 22:15 WIB Senin
30 Jan 2023
VTM-1260 8 2 1 5
TENNESSE MORNING
(MINGGU OFF)
22:10 WIB 22:22 WIB Senin
30 Jan 2023
TM-1249 8 4 0 2
SANTIAGO MORNING
(SETIAP HARI)
22:20 WIB 22:30 WIB Senin
30 Jan 2023
STM-1260 6 8 1 4
LEXINGTON MORNING
(SETIAP HARI)
22:40 WIB 22:50 WIB Senin
30 Jan 2023
LXM-1260 1 0 4 4
TEXAS MORNING
(MINGGU OFF)
22:50 WIB 23:00 WIB Senin
30 Jan 2023
TXM-1466 4 7 6 3
HONGKONG
(SETIAP HARI)
22:45 WIB 23:00 WIB Senin
30 Jan 2023
HK-2221 0 5 2 1
VIENNA MORNING
(SETIAP HARI)
23:10 WIB 23:20 WIB Senin
30 Jan 2023
VNM-1260 6 0 5 6
LIMBURG MORNING
(SETIAP HARI)
23:30 WIB 23:40 WIB Senin
30 Jan 2023
LBM-1260 6 4 9 5
MANCHESTER MIDDAY
(SETIAP HARI)
23:45 WIB 23:55 WIB Senin
30 Jan 2023
MCM-1260 9 7 2 3
MOROCCO QUATRO 00:00
(SETIAP HARI)
23:50 WIB 23:59 WIB Senin
30 Jan 2023
MQ00-1386 2 0 4 4